Regulaminy

Regulamin Sklepu internetowego POLSKIE KABINY:

§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zakupy w Sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§11 Zastrzeżenia Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy Domarket Kompleksowe Wyposażenie Twojej Łazienki oraz najważniejsze informacje dotyczące Sprzedawcy, sklepu oraz praw Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), która pozwala Kupującemu na utworzenie w Sklepie własnego indywidualnego Konta.

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Polskie Kabiny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://polskiekabiny.pl.

Sprzedawca – Mariusz Rakszawa, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Rakszawa Domarket ,  Polskie Kabiny, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8551124647, Reg.812065270 ul. Pogodna 7, 72-500 Międzyzdroje

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 • Adres pocztowy: Pogodna 7, 72-500 Międzyzdroje
 • Adres e-mail: kontakt@polskiekabiny.pl
 • Telefon: 602-791-433
 • Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Wschodnia 9, 99-300 Kutno.
 • Adres do wysłania reklamowanego towaru: Wschodnia 9, 99-300 Kutno.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów udostępnionych w Sklepie są całkowitymi kwotami i zawierają podatek VAT.

Sprzedawca informuje, że składają się na całościową cenę: cena produktu oraz, w wybranych przypadkach, koszt wysyłki.

Klient wybiera produkt, który chce kupić i umieszcza go w koszyku. Następnie dokonuje wyboru dostawy oraz metody płatności, wprowadzając wymagane dane.

Zamówienie jest akceptowane i zatwierdzone przez Kupującego, po czym następuje jego złożenie, będące jednocześnie zawarcie umowy między Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca wyśle Klientowi potwierdzenie zawartej umowy na trwałym nośniku w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący ma możliwość założenia konta w Sklepie, lub dokonywania zakupów bez rejestracji poprzez wprowadzenie swoich danych.

§ 5 PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.

Kupujący ma możliwość wybrania spośród wielu form płatności, w zależności od jego preferencji:

 • Przelewem na konto Sprzedawcy
 • Kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Platformą płatniczą Blik
 • Płatnością za pobraniem (karta lub gotówka)
 • Płatnością z góry (w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia)

Sprzedawca informuje, że niektóre metody płatności są dostępne jedynie od razu po złożeniu zamówienia.

Kupujący, dokonując zakupów, akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Ma on prawo wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez jakichkolwiek wad. Przewidywany okres wykonania zamówienia wynosi 21 dni roboczych. Gdy Kupujący wybierze płatność z góry, Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku, gdy w jednej transakcji Kupujący zakupi towary o odmiennych terminach realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiednim czasie dla artykułu, który wymaga najdłuższego czasu realizacji.

Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłki zamówione w Sklepie są wysyłane w zależności od wybranej przez Klienta metody dostawy, takiej jak: firma kurierska, Poczta Polska albo osobisty odbiór w siedzibie firmy w czasie jej otwarcia.

W sytuacji wyboru odbiór osobisty, dany towar będzie gotowy do odbioru w uzgodnionym terminie realizacji zamówienia, natomiast w wypadku wskazania terminu wysyłki towaru, w takim czasie ono nastąpi.

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia:

 • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wszła w posiadanie towaru;
 • w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia wszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy dotyczącej przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno;
 • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pisemnie lub drogą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsekwencje odstąpienia od umowy będą następujące: Sprzedawca powinien niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, włączając w to koszty dostarczenia towaru (chyba, że Konsument wybierze inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrotu płatności będzie dokonany przy użyciu takiej samej metody, jaką Konsument użył do dokonania pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy: Wschodnia 9, 99-300 Kutno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru (o szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia). Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli zaś chodzi o zwrot środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRAWEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie będzie miało zastosowania do sytuacji, w których:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz indywidualnie dopasowana do potrzeb Konsumenta;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz, która szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz zapakowana w szczelne opakowanie, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli;
 • dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie ma zastosowania do podmiotów innych niż Konsument.

Składanie zamówienia przez stronę internetową/telefonicznie/mailowo przy odbiór osobistym nie oznacza automatycznie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po wybraniu punktu odbioru dochodzi wyłącznie do rezerwacji. Transakcja zostanie zrealizowana stacjonarnie po przybyciu odbiorcy na miejsce. W takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

§ 9 REKLAMACJE

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, jeśli została ona udzielona. Może on wówczas: obniżyć cenę, odstąpić od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, bądź usunięcia wady. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt kupującego na adres ul. Wschodnia 9, 99-300 Kutno.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni.

Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

UWAGA! W przypadku uszkodzeń powstałych w transporcie, należy tego samego dnia, w którym nastąpiło doręczenie przesyłki, złożyć reklamację w firmie kurierskiej. Pozyskany protokół szkody wraz ze zdjęciami produktu i opakowania produktu, należy przesłać drogą mailową na adres: reklamacje@polskiekabiny.pl

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jeśli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację (wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj).

Konsument może również skorzystać z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (wykaz sądów dostępny jest tutaj).

Konsument ma także możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów, bądź internetowej platformy ODR dostępnej tutaj.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

Kupujący obowiązany jest do dostarczania treści zgodnych z prawem. Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży, w której akceptacji wymagany jest Regulamin. Umowa ta zawierana jest w celu realizacji zamówienia i jest ważna tylko na czas jej trwania. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są sporządzane w języku polskim. W przypadku ewentualnych sporów z niebędącymi Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać, ściągniesz klikając TUTAJ.
 
 
 
REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE POLSKIE KABINY.
 
SPIS TREŚCI REGULAMINU:
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
 
§ 1 DEFINICJE

Konto - uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy polskiekabiny.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca - Mariusz Rakszawa, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wioletta Rakszawa POLSKIE KABINY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8551124647, nr REGON 812065270, ul. Pogodna 9, 72-500 Międzyzdroje.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem pocztowym: Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, adresem e-mail: domarket@domarket.pl lub numerem telefonu: 508-806-950.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Aby prawidłowo korzystać z Konta, potrzebne jest: aktywne konto e-mail, urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która obsługuje JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

Założenie Konta jest dobrowolne i zależy od woli Kupującego. Jego założenie daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. Aby założyć Konto, wystarczy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. Założenie Konta oznacza zawarcie na czas nieokreślony umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której warunki są określone w Regulaminie.

Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu dokonania rezygnacji należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@polskiekabiny.pl, co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta oraz rozwiązaniem umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

Jeśli masz jakieś problemy z funkcjonowaniem Konta, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail reklamacje@polskiekabiny.pl. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację w ciągu 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jeśli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możesz skorzystać z kilku innych opcji. Na przykład możesz skorzystać z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Możesz również skorzystać z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Ostatnią opcją jest skorzystanie z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, które Kupujący przekazuje podczas korzystania z Konta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym o celach i podstawach przetwarzania, a także odbiorcach danych, znajduje się w Polityce prywatności, zgodnie z zasadą przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Przetwarzanie danych opiera się na umowie o świadczenie usługi lub działaniu podejmowanym na żądanie Kupującego, zmierzającym do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy, polegającym na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usługi prowadzenia Konta.

Dane Kupującego będą przetwarzane do chwili, gdy:

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy.

Kupujący ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

Aby skorzystać z powyższych praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

Kupujący nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak:
 • dostosowanie Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. Jeśli Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@polskiekabiny.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. Jeśli Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl